NAJEM NIERUCHOMOŚCI

Bezpieczny i stabilny najem nieruchomości?

Naszą ofertą kierujemy do wszystkich właścicieli nieruchomości w Sochaczewie, którzy chcą przeznaczyć je na wynajem a z różnych względów nie mogą lub nie chcą robić tego osobiście. Obsługa długoterminowego wynajmu ma charakter całościowy.

pexels-alena-darmel-7641904
NIERUCHOMOŚCI SOCHACZEW

Współpraca z nami zwykle obejmuje:

 • opiekę dedykowanego do mieszkania opiekuna
 • konsultacje ws. profesjonalnego przygotowania nieruchomości do wynajmu
 • przeprowadzanie w oparciu o dokumenty właściwego doboru i weryfikacji najemców
 • nadzorowanie, przygotowanie i podpisanie dedykowanej do zarządzania bezpiecznej umowy najmu
 • sporządzanie protokołów zdawczo odbiorczych i dokumentacji fotograficznej
 • co miesięczne przekazywanie właścicielowi dochodu z najmu (faktura / rozliczenie)
 • systematyczna kontrola najemców i wynajmowanego lokalu w trakcie trwania umowy najmu
 • monitorowanie stanu technicznego mieszkania tzn. kontrola i usuwanie awarii i usterek
 • nadzór i egzekwowanie płatności z tytułu umowy najmu, mediów i opłat należnych administracji
 • w oparciu o odpowiednie pełnomocnictwo reprezentowanie właściciela wobec najemców i instytucji w sytuacjach niezbędnych do realizacji umowy o zarządzanie najmem,
 • prawidłowe zakończenie umowy najmu wraz z rozliczeniem mediów i kaucji najemcy.
ZARZĄDZANIE NAJMEM

Bezpieczeństwo

Zarządzanie najmem to wszystkie zadania, które powinien wykonywać właściciel mieszkania przeznaczonego do najmu.  We współpracy z właścicielem ustalamy listę prac dodatkowych, niezbędnych do właściwego przygotowania nieruchomości do wynajmu. Dobrze przygotowane mieszkanie do najmu zawsze cieszy się większym zainteresowaniem ze strony potencjalnych najemców.

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania najmem jest bezpieczeństwo. To właśnie z tego powodu wielką wagę przykładamy do skrupulatnej selekcji i weryfikację najemców. Zawsze w oparciu o stosowne dokumenty. Zawieramy bezpieczne, dedykowane do zarządzania, umowy wynajmu, nadzorujemy rozwiązywanie problemów technicznych i eksploatacyjnych, rozliczamy podatki (PIT28 )związane z wynajmowanymi nieruchomościami.

Ze względu na różne oczekiwania zakres wykonywanej przez nas usługi zarządzania najmem ustalamy indywidualnie starając się odpowiedzieć na konkretne potrzeby naszych klientów.

Opłata za zarządzanie wynosi 10% i ma charakter ryczałtowy, obejmując wszystkie czynności związane z realizowaniem umowy o zarządzanie. W związku z tym nie ma dodatkowych opłat np. za dojazd do lokalu.

Przy rozpoczęciu współpracy, czyli wprowadzaniu nieruchomości do najmu (sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, sporządzanie dokumentacji fotograficznej, sprawdzanie instalacji i stanu technicznego lokalu itd) pobierana jest jednorazowa opłata startowa. Opłata ta nie jest związana z zarządzaniem nieruchomością i jest pobierana tylko przy pierwszej umowie najmu. Przy kolejnych umowach najmu i przy wprowadzaniu kolejnych najemców właściciel nie ponosi żadnych dodatkowych.

młodzi ludzie z kluczami od mieszkania
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i umów się na spotkanie.