Polityka prywatności i plików cookies

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka Prywatności określa:
 1. zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.zanetabuczek.pl, zwanej dalej Stroną Internetową (Rozdział I),
 2. informację o mechanizmach cookies, linkach i odnośnikach do innych stron internetowych (Rozdział II),
 3. informację o pozostałych technologiach zastosowanych przez Żaneta Buczek Nieruchomości na Stronie Internetowej(Rozdział III),
 1. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest Żaneta Buczek  Nieruchomości, 96-500, Sochaczew ul. Plac Tadeusza Kościuszki 18, tel.: 511997666 | wpisana do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , NIP: 837 170 68 04, zwana dalej Żaneta Buczek.

Rozdział I

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Żaneta Buczek  zbiera informacje, dotyczące osób fizycznych działających zarówno w imieniu własnym, jak i reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami, a korzystających z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie Usług świadczonych drogą elektroniczną, zwanych dalej Usługami.
 2. Dane osobowe Klienta są zbierane w przypadku skorzystania przez niego z formularza kontaktowego lub w przypadku subskrypcji Newslettera – w celu wykonania w/w Usług na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o wykonanie Usługi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3.  W przypadku:
 1. subskrypcji Newslettera Klient podaje adres e-mail,
 2. skorzystania z formularza kontaktowego Klient podaje adres e-mail lub numer telefonu.
 1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane przetwarzanie danych odbywa się na zasadach częstotliwości przeglądania informacji zawartych na Stronie Internetowej zanetabuczek.pl  a konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania określonej akcji np. przejścia na landing page czy wysłanie formularza kontaktowego.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane innym podmiotom przetwarzającym, aby Żaneta Buczek  mogła wykonać Usługi. Podmioty przetwarzające będą przetwarzać dane osobowe w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Żaneta Buczek  co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Żaneta Buczek  udostępnia przetwarzane dane osobowe w szczególności następującym podmiotom:

 

 1. JC HOST.PL, ul. Wspólna 11, 32-085 Modlniczka, NIP 5130232935, REGON 122614740,– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 1. ESTICRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku– Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający wyłącznie w celu prawidłowego działania aplikacji ESTICRM

Dane osobowe przekazywane nam w ramach formularzy, przekazywane są przez JC HOST.PL, ul. Wspólna 11, 32-085 Modlniczka, NIP 5130232935, REGON 122614740,– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach oraz wykorzystywanie powierzonych danych jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

 1.  Dane osobowe Klientów przechowywane są:
 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Żaneta Buczek  tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Żaneta Buczek  i jakie mogą być podnoszone wobec niej. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Żaneta Buczek  tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 1. W przypadku skierowania żądania Żaneta Buczek  udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.
 2. Klient jest uprawniony do:
 1. skorzystania z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych –  art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Żaneta Buczek  zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 2. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego  danych osobowych- art. 21 RODO,
 3. domagania się usunięcia jego danych osobowych – art. 17 RODO,
 4. domagania się ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,
 5. dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO,
 6. domagania się sprostowania swoich danych osobowych – art. 16 RODO,
 7. do przenoszenia danych – art. 20 RODO,
 8. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 12 należy skontaktować się z Żaneta Buczek  osobiście, w jej siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@zanetabuczek.pl lub telefonicznie pod numerem: 511-997-666 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

Rozdział II

Mechanizm cookies, linki i odnośniki do innych stron internetowych

 1. Żaneta Buczek  wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony Internetowej, zwanej dalej Użytkownikiem.
 2. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Żaneta Buczek .
 3. Stosowane przez Żaneta Buczek  cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Żaneta Buczek  wykorzystuje następujące plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 2. cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 3. cookies nieszkodliwe: niezbędne do poprawnego działania witryny. Są potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem Użytkownika;
 4. cookies badające: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego Użytkownika;
 5. cookies śledzące: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników i dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego Użytkownika.
 1. Żaneta Buczek  przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,  a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych,  w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.
 2. Żaneta Buczek  stosuje pliki cookies w celu:
 1. zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
 2. dopasowania zawartości serwisu do preferencji Użytkowników,
 3. monitorowania ruchu w serwisie,
 4. zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu,
 5. ustalania liczby anonimowych użytkowników naszych stron www,
 6. badania zapisów do Newslettera,
 7. integracji z portalem społecznościowym;
 1. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony Internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 2. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Żaneta Buczek , poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Rozdział III

Inne technologie stosowane przez Żaneta Buczek

 1. Żaneta Buczek  stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony Internetowej:
 1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 2. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
 3. kod śledzenia aplikacji SalesManago (Ben – w celu profilowania Użytkownika i prowadzenia działań marketingowych,
 1. Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona Internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony Internetowej i nie są wykorzystywane przez Żaneta Buczek  w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, w przypadku wprowadzenia przez Żaneta Buczek  na Stronie Internetowej nowych funkcjonalności mających wpływ na sposób przetwarzania danych osobowych, na sposób wykorzystania plików cookies i innych technologii, a ponadto w przypadku zmiany przepisów prawa.
 2. O każdej zmianie polityki prywatności Żaneta Buczek  poinformuje Klientów i Użytkowników z 7 – dniowym wyprzedzeniem, umieszczając stosowną informację w powyższym zakresie na stronie internetowej.

Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2023r.