pexels-pavel-danilyuk-8112193
ŻANETA BUCZEK NIERUCHOMOŚCI SOCHACZEW

Co to jest stan prawny nieruchomości?

Stan prawny nieruchomości obejmuje wszystkie prawa, obowiązki, zobowiązania i roszczenia dotyczące nieruchomości. Na stan prawny nieruchomości składa się m.in. jej własność i istnienie ograniczonych praw rzeczowych, ograniczenia w korzystaniu z niej wynikłe z przepisów szczególnych, umowy zawarte z osobami trzecimi dotyczące nieruchomości, które mogą mieć wpływ na korzystanie z niej itp.

Co oznacza nieuregulowany stan prawny nieruchomości?

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości oznacza, że nie ma jasno określonego prawnego statusu nieruchomości lub że istnieją jakieś niejasności lub braki w dokumentach dotyczących nieruchomości.  W celu uniknięcia problemów mogących wynikać z nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, warto poddać analizie strukturę własności, obciążeń i ryzyka związanego z transakcją.

W jaki sposób uregulować stan prawny nieruchomości?

Sposobów regulacji stanu prawnego jest wiele i zależą one od nieprawidłowości wynikłych podczas weryfikacji. Stan prawny nieruchomości można uregulować m.in. poprzez założenie księgi wieczystej, uaktualnienie wpisów, które widnieją w tej księdze i przeprowadzenie sprawy spadkowej.

Badanie stanu nieruchomości – Na czym polega?

Jest to proces sprowadzający się do gromadzenia informacji niezbędnych do szczegółowej analizy ryzyka, które wiąże się z zakupem lub korzystaniem z nieruchomości. Badanie stanu prawnego nieruchomości jest także zespołem działań wykraczających poza analizę danych, które znajdują się w księdze wieczystej.

Zajmujemy się regulowaniem stanów prawnych nieruchomości - Co to oznacza?

To nic innego jak przeprowadzenie procedury, która doprowadzi do uzyskania korzyści płynących z posiadanej własności lub przysługującego prawa lub która doprowadzi do jak najkorzystniejszego rozwiązania w przypadku gdy stan prawny nieruchomości jest skomplikowany. 

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości jest określeniem takiego stanu prawnego, w którym nie ma możliwości korzystania w pełnym zakresie z przysługujących właścicielowi praw. Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nie może być sprzedana czy darowana, nie może stanowić zabezpieczenia kredytu, trudno również będzie na niej prowadzić legalne inwestycje budowlane. 

Jakie stany prawne najczęściej regulujemy?

 • Dawne spadki – nieprzeprowadzone postępowania spadkowe od wielu lat.
 • Nieformalne darowizny w rodzinie.
 • Nieformalne umowy miedzy spadkobiercami.
 • Podział spadku nieformalny.
 • Zakup nieruchomości bez umowy notarialnej.
 • Zamiany działek wiele lat temu.
 • Nieznani spadkobiercy.
 • Spadkobiercy za granicą.
 • Nieuregulowane grunty/majątki.
 • Brak aktu własności nieruchomości.
 • Brak księgi wieczystej dla nieruchomości.
 • Nieaktualne wpisy w księdze wieczystej.
 • Błędy w księgach wieczystych.
 • Nieaktualny właściciel w księdze wieczystej.
pexels-sora-shimazaki-5669602
klucze od mieszkania w dłoni

Do nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości zalicza się w również:

 • Nieruchomości z niechcianym lokatorem (eksmisja).
 • Nieruchomości obciążone prawem dożywocia lub służebnością mieszkania.
 • Nieruchomości zadłużone (negocjacje z bankami.
 • Nieruchomości należące do spadku gdzie nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.
 • Udziały w nieruchomości.
 • Brak księgi wieczystej i niemożnością sprzedaży nieruchomości.
 • Nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi lub roszczeniami.
 • Nieruchomości stanowiące zabezpieczenie w postępowaniu sądowym.
 • Nieruchomości należące do majątku wspólnego małżonków lub wspólników spółki cywilnej (wyjście ze współwłasności).
 • Zasiedzenia nieruchomości.
 • Ujawnienie w księdze wieczystej praw i roszczeń.
 • Ustanowienie służebności osobistych oraz służebności drogi koniecznej.

Braki  uregulowania stanu prawnego nieruchomości powodują znaczne obniżenie  wartości nieruchomości a także wyklucza możliwość jej sprzedaży czy możliwość uzyskania kredytu hipotecznego. 

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości polega na przeprowadzeniu skomplikowanego postępowania włączając w to uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów.

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • Jesteśmy legalnie działającą firmą, płacącą podatki w Polsce.
 • Mamy nieposzlakowaną opinię. Dbamy o to codziennie.
 • Działamy zgodnie z prawem.
 • Nie narażamy Państwa na nieprzyjemności po sprzedaży.
 • W razie potrzeby, jedziemy z Państwem do US, Urzędów i Sądów.
Jeżeli w najbliższym czasie zamierzają Państwo zakupić nieruchomość, zlecenie sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości to rozsądne i zabezpieczające Państwa interesy działanie. Zapraszam do kontaktu.